Kontakt

  Više informacija o MoReSCE 2023  možete pronaći na www.moresce.rs

  Skijališta Srbije
  Milutina Milankovića 9
  11070 Belgrade
  Republika Srbija

  Osoba za kontakt:
  Ana Jovanović, Marketing menadžer
  ana.jovanovic@skijalistasrbije.rs

  Za registracije, učešće i partnerstvo možete kontaktirati:

  Centar za istraživanja i studije turizma
  Žitni trg 9
  21000 Novi Sad
  Republika Srbija

  Osoba za kontakt:
  Jelisaveta Purić Samardžija, Izvršni direktor
  jelisaveta.puric@ctrs-balkans.org