Prijava

Ulaznica

Smeštaj

Kontakt

Za registracije, učešće i partnerstvo možete kontaktirati:

Centar za istraživanja i studije turizma
Žitni trg 9
21000 Novi Sad
Republika Srbija

Kontakt osoba:
Jelisaveta Purić Samardžija, Izvršni direktor
jelisaveta.puric@ctrs-balkans.org

    28. mart29. mart30. mart31. mart